دلشوره

آقا ما دیشب تا صبح خوابمون نبرد

چرا؟؟؟؟؟؟؟

چون نی نی دیروز از صبح تا همون موقع ِ شب شکم ما رو قلقلک نکرده بود و ما دلشوره داشتیم که نکنه روز قبل رو ی شکممان غلطت زده ایم وبچه ی طفلی ....گریه

هنوزم تکون نخورده

 

پ.ن: مادر بودن هم همش دلشوره داره خیال باطل

/ 2 نظر / 20 بازدید
عمه

وای بددلشوره ایه.من هم نی نی توشکمم خیلی به ندرت تکون میخوردومن بشدت میترسید.همینکه لباس میپوشیدم برم دکترهمون لحظه آقامحبت فرموده یک تکان باکمال افتخارمیخوردن[خنده]حالاکجاشودیدی مادریعنی تمام شور دلشوره -اشتیاق

بانوی صورتی

دوست مامان بودن هم .... حالا تکون خوردش خوبه ؟