۲۰ نوامبر ۲۰۱۷

دوستان مجرد از من به شما نصیحت :

 قبل از "بله" گفتن سر سفره عقد .

به دیالوگ های مشترک دوران پیری با شریک زندگی بیندیشید

بالاخره روزهایی خواهند آمد که همه جاهای دیدنی دنیا را دیده ایم. همه حسرت های کودکی و جوانی را عملی کرده ایم . همه خوردنی های دنیا را تست کرده ایم و دیگر رمقی برای س.ک.س هم نیست

روزهایی می آیند که باید هنر دیالوگ هایمان را به رخ هم بکشیم .

هم کفو بودن در دیالوگها هم توصیه میشود


بنظرتون اینکه آدمی وحشت داشته باشه از تایم ۲۳:۱۸ دقه و به ساعت نگاه نکنه اون حوالی.یک بحران بحساب میاد🤔

/ 0 نظر / 16 بازدید