همبرگر

چندشب قبل با شهاب رفنیم ویل برگر

چیه خب هوس کرده بودم دیگه

دوتا ساندویچ ویل مخصوص ذغالی سفارش دادیم با نوشیدنی سون آپ

16/400 هم پیاده شدیم!!!

بعد فکر میکنید چی شد؟؟؟!!!!

به آخر شب نکشیده همه اش تخلیه شد تو دستشویی

این شده حکایت اینروزای ما

آدم جرات نمیکنه یه غذای درست حسابی بخوره آخه همه اش حیف میشه...

/ 2 نظر / 24 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم درست میشه. سختیش همین 4 ماه اوله.[قلب]

سمیه.حسابدارتمام وقت

چه بد [سبز][سبز][سبز][سبز] اینروزها همه ی فامیل ما باردارشدن طی یه اقدام هماهنگ گویا ! دخترخاله ودختردائی و عروسای دائی و...!! هرجا میری سخن از ویار و تهوع و کمر درد و اینا هس! اینم شد زندگانی اخه ؟؟؟؟؟ خدام بند و بساط بود که گذاشته واسه ما زنا؟؟؟؟ گذشته از این حرفا ، امیدوارم بهترین روزها برات در پیش باشه تکتم[گل]