83

با بهتر شدن حالم اونچه مسلم است تصمیم گرفتم دیگه شباخونه مامان شهاب نخوابم

نه که اذیت بشم یا اینکه بی احترامی بشه نه

فقط دم صبحی بدخواب میشم همین

حالا اینکه اونا اهل نماز صبح خوندن "حتماً" هستن به کنار

از صدا زدنهای متوالی یک زوج جواب درخواب ناز فرو رفته بیزارم

از عذاب وجدان لعنتی که به دلیل لجبازی باصدای ممتدّ کسی که بیدار باش میزنه و نخوندن نماز در حالی که بدخواب شدی بیدار هستی بیزارم

 

با اینکه جام نرم و گرم و متبوع بوده اما اونچه مسلم هست میخوام تمام تلاشم رو بکنم که شب نمونم ، که نذارم بمونیم ، که بریم خونه خودمون ،تخت خودمون ورختخواب دونفره خودمون

که شب که میخوای بخوابی و تنگی بند سوتین و کش شلوار باعث میشه لباس از تن بکــَنی هراس این نداشته باشی بانگ بیدار باش نماز صبح به ناگاه سر در اتاق بکنه و مبادا عریان ببینه تو رو

واقعاً نمیخوام دیگه این شرایط رو تحمل کنم

گفتنش فایده ای نداره ، اینکه تو بارها و بارها تاکید کنی درب اتاق که بسته است یعنی حریم خصوصی ، اینکه تو بگی نماز یه بار صدا کردین کسی بخواد بخوونه پا میشه ، اینکه ...

نمیدونم چی بگم و دیگه اصلاً نمیخوام چیزی بگم همون بهتر که خونه ی خودمون باشیم ...

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
بانوی صورتی

حالا اسکار اینا اینطورین که کسی رو برای نماز صبح بیدار نمی کنن . حتی برادر مجردشون رو . من اون قدر زنگ می زنم تا بیدار می شه ... هر کس یه طوریه دیگه