اولین عق

صبح شنبه از خواب بیدار شدم قبل هرکاری یه لیوان آب سرکشیدم دوباره چشامو بستم تا سرحال بشم یهو هرچی خورده بودم بالا آوردم!!!

 

   اینم کاسبی این هفته ی ما

/ 1 نظر / 20 بازدید
بانوی صورتی

ای جانم داری مامان می شی واقعن ؟ اگر جواب مثبت باشه که چقدر شاد شدم من .