قصه ی کودکانم 6

فردا صبحش رفتم اداره و اعلام کردم برنامه سفرم کنسل شده !

پنج شنبه بود ودکتر از شنبه به مدت دو هفته برام استعلاجی نوشته بود ، هفته ای سه روز میموندم خونه و یه روز می رفتم اداره

دکتر شیاف دیکلوفناک داده بود، گفتم درد ندارم گفت برا درد ت نمیدم برای اینه که سقط نکنی !

منم تا حالا شیاف ندیده بودم واستفاده هم نکرده بودم ....!!! میدادم شهاب اونم با کلی التماس نیشخند

دو هفته تمام شد و دوهفته ی بعدی هم باید می رفتم استعلاجی

منم حوصله هزینه الکی نداشتم نرفتم دکتر و استعلاجی هم نرفتم

تازه برام برنامه ماموریت هم چیده بودن که من با توجه به شرایط خاصم پیچوندمشون

به معاون هم گفتم که سه قلو دارم و به این امید که هوامو داشته باشه !!!

یه روز صبح از خواب پاشدم و تشنه ، خوردن آب همانا و بالا آوردنش همانا

و ویار چهارماهه من شروع شد

حالم از بوها بهم میخورد از غذا ها ، حتی از پتو و بالشی که بوی همسرم رو میداد ، دلم پتوی دوران مجردی مو میخواست

 

اولین هوسم ماست ترش چکیده بود!

اولین بویی که حالمو بهم زد بوی سبزی شنبلیله که روی نون تازه پاشیده بودن !

و دندون درد نه ماهه هم شروع شد ! واسه نیمه اسفند از چند ماه قبل نوبت دندون پزشکی داشتم و تنها کاری که دکتر تونست برام انجام بده عصب کشی بدون عکس ، پانسمانهای هفته ای دو بار، اونم بعد اتمام ماه سوم حاملگی ، ماههای متوالی من میرفتم دکتر و پانسمانم رو عوض میکرد و باز خونه نرسیده نیاز مجدد به پانسمان

 

گنده شدنم رو دکتر از جا نشدنم روی یونیت دندان پزشکی میفهمیدنیشخند

اینم بگم دکترم خیلی مهربون بود، چند روز بعد سزارینم به منشیش زنگ زده بود و گفته بود حالم رو جویا بشن و سلامتی مو مطمئن بشه، همیشه هم میگفت تو به آخر ماه رمضون برسی خدامونو شکر میکنیم یه جوری فک میکرد من نهایتش تا هفت ماه تحمل میکنم بار سنگینمو ، ا ما خدا رو شکر مطابق نظر دکتر زنان تا آخر هفته 35 نی نی ها صبوری به خرج دادن و سر وقتشون دنیا اومدن

 

دکتر زنان رو عوض کردم ، مامانم معتقد بود دکتری که دوستش هست بهترینه و نیازی به این دکتر گیج منگولایی که از اول پیشش می رفتم نیس

منم از این هزینه تراشی های اضافی دکتر خوشم نمی اومد این شد که دکترم رو عوض کردم خانم رومی دکتر زبده ای بود ، با اینکه خیلی از همکارا و دوستان خاطره ی خوبی ازش نداشتن اما من ازش راضی بودم

بعدنها فهمیدم دکتر رومی هیچ وقت به سزارین توصیه نمیکنه و اینه که خیلی ها پسندشون نیست

دکتر اوایل میگفت ماهی یه بار بیا و بیشتر نیا ! همون مرکز بهداشت کفایت میکنه

هر ماه هم که میرفتم و چکاب میشدم خدا رو شکر میکرد که این ماه هم بخیر گذشت !!!

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم خدا حفظشون کنه عسلکها رو.[قلب]