شرح ما وقع 3

رسیدم اداره

 

با روشنک که دست دادم گفت تو که هنوز تب داری دختر ، چرا اومدی اداره؟

 

گفتم بس دراز کشیده بودم خسته شدم گفتم کمی تحرک داشته باشم!!!

 

آقای بیگلی بیگلی میگه خب باید می اومدی اداره ؟!!!

 

روشنک تل زد مطب دکتر و وقتی دید دکی هست گفت برو پیشش ،تو یه عفونی توبدنت هست که تب داری ،اینقده خیره سر نباش

 

ساعت از9 گذشته بود که دیدم آقای بیگلی بیگلی داره میره اداره بیمه که پول بیمه تکمیلی بروبچ رو بگیره ،گفتم منم باهاتون تا مطب دکتر میام

 

دکتر برام سرم نوشت و کمی دارو و یه روز دیگه استراحت

 

رفتم خونه ، مامان سرم رو برام تزریق کرد

 

دراز کشیدم و تلوزیون نیگاه میکردم و گاهاً چرتی میزدم

 

4ساعت طول کشید

 

باران دروغ ، طلسم زیبا ، نقاب آنالیا و همسایه ها

 

سرم که تمام شد رنگ و روی منم بهتر شده بود و حالم جا اومده بود

 

یه بشقاب سوپ خوردم و از ترس دل درد دوباره دراز کشیدم

 

دم غروبی دیگه حالم بهتر شده بود ، پا شدم کمک مامان آخه گل زغفرون آورده بودن و باید پـَر میکردیم

 

2 روز مریض بودم و تنها چیزی که گوشت شد به بدنم یه بشقاب و نیم سوپ بود و بس!!! متفکر

 

پ.ن : مامان خوبم به خاطر پرستاری خوب و به موقعت بسیار بسیار سپاسگذارم ، انشالله تو شادی ها کمکت کنم و جبران کنمقلب

/ 0 نظر / 2 بازدید