دعوا

دوشب از دامادی داداشمون گذشته

دیروز عصر خانوم داداش زنگ زده که زن مدیر ساختمان مادربزرگم رو هل داده که آسانسور خرابه سوار نشین !

خونه اشون هم طبقه چهارم !!!!!!!!

گفتم صبور باش فردا میرم اداره به حساب این مردک میرسم فقط به مهرداد بگو پول شارژ سه ماهش رو بده تا دهن این بسته بشه

 

کمی گذشت همسایه طبقه پائینی تماس گرفت که عصری درگیری شده و بررسی کن ببین چی شده !؟

همسرم گفت مدیر ساختمان تو مسائلی که بهش ربط نداره داره دخالت میکنه با اینحال من بررسی میکنم

 

کمی که گذشت باز خانم داداش به شهاب زنگ زده که چندتا مرد و یه زن اومدن دم در سرو صدا راه انداختن و فحاشی کردن و منم در رو باز نکردم ترسیدم

 

 

حالا داداش ما هم درگیر رتق و فتق امور عروسی و تحویل وسایل سالن وشیرینی فروشی و...

 

پاشیدم رفتیم ببینیم جریان چیه

مدیر ساختمان فرمودن که خودم میام بالا

با توپ پر اومده طلبکار که شما شش ما شارژ عقب افتاده دارین

داداشم میگه من خونه رودوماهه اجاره کردم پریشب جلسه ام بوده تا الان هم کسی بهم نگفته پول شارژ بده شماره حساب بده فردا برات میریزم گذشته ها هم به من ربطی نداره برو با صاحب خونه تسویه حساب کن

اینم چون صاب خونه خواهرش بوده باز کل کل کرده وبا شوهر ما هم ایضاً

منم عصبانی شدم گفتم "هیچ غلطی نمیتونی بکنی"

آقا اینو گفتی بلاگفتی

صداشو بلند کرد همسرم هم عصبانی شد گفت صداتو بیار پائین که مدیر ساختمان آمپر چسبوند و هرچی ازدهنش در اومد به همسر من گفت و فحشی نبود که نشنیدیم !!!!!!!!!

 

دعوا سر چیه شما تصور کنید

خونه دوماه خالی بوده ورفت وآمدی توش نبوده و پول شارژساختمان هم داده نشده ، منم که صاب خونه باشم گفتم واسه ساختمانی که استفاده نمیشه پول شارژ که زور هست نمیدم

 

خلاصه اش اینکه نیم ساعت بعد اومده دوباره درخونه که باید پول بدین و این قانون آپارتمان نشینی هست که اگه ساختمان خالی باشه باید صاحبخونه پول شارژ بده !!!!!!!!!

 

شهاب هم گفت بررسی میکنم و پولتونو میدیم و مثلاً روبوسی کردن که آشتی

 

بعد من عصبانی شدم ناراحت شدم تازه شهاب هم گفت نباید بهش میگفتی "هیچ غلطی نمیتونی بکنی" وخلاصه اینکه شهاب گفت باید پولشو بدی !

 

منم ناراحت شدم و گفتم اصلا من نمیخوام پول بدم این حق نداره با مستاجر سروصدا راه بندازه مستاجر که گناهی نداره و عرضه داره بیاد پول ازخودم بگیره الان هم نمیخوام پول زور بدم هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه

/ 1 نظر / 22 بازدید