۲۸ و ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷

پدر: بچه ها براتون ببعی چه رنگی بخرم

قل۲: من ببعی  آبی

قل۳: شما دختری آبی مال پسراس

پ.ن: تکتم فکوری تفکیک جنسیتی ت تو حلقم😕


کسی خبر داره دانلود همراه اول واسه مشترکین دایم شبانه از ۳تا۶ صبح رایگانه.طرح پائیزه😊

پ.ن: البته واسه اونا که بسته اینترنت فعال داشته باشن

حواستون باشه از هول حلیم تو دیگ نیفتین.من هنوز قبض موبایل خداتومنی مو پاس نکردم🙄
و البته نسل مردانی که فکر میکنن زنان و کارهایشان در مقایسه با کارهای آنان کوچک و حقیر هستند از بین نرفته

والبته از درک گفته خود نیز عاجزند 

چون قطع به یقین ضعیفه همچون قویه قدرت عمل ندارد و بدین سبب میباشد که کار سبک برای زن بسی بسی سخت و کار سخت برای مرد بسی آسان مینماید

و خب مقایسه عمل خود با عمل یک اورتینه کاری بس دون شان میباشد

/ 0 نظر / 18 بازدید