کیمیا-۹ژانویه۲۰۱۶


نمیشه هدف مالی و دنیوی باشه بعد وسط کار پای دلدادگی و جوانمردی بیاد وسط؟!
نمیشه هم عاشق بود هم حیله گر؟!

این قسمت سریال کیمیا حس عجیبی داشت
یکی با آرمانهای ایده آل احساس فریب خوردگی داشت
و دیگری با اهداف پلید احساس درماندگی
دلم واسه آرش قصه سوخت...


یه سوال:
جای کیمیا بودین چکار می کردین؟

دیشب که نه .بامداد بود که این سوال رو مطرح کردم و چند پاسخ کوتاه در حد اینکه نمیبینم شنیدم ...  
در شگفتم از مردمی که به کپی پیست عادت کردن و حال گپ و گفت ندارن
در شگفتم از محبوبیت صدا و سیمای وطنی
در شگفتم در شگفتم درشگفت ...

/ 0 نظر / 27 بازدید